Jèssica Hernández, designada recentment com a coordinadora del pla «Mujer y Deporte» va viatjar el dijous passat a Madrid per a presentar el projecte «Juego como una mujer» a la seu del Consejo Superior de Deportes, juntament amb Miguel Ángel Machado, president de la RFETM i David Corral, director tècnic.

Un dels objectius d’aquest campanya serà el de captar l’atenció del col·lectiu femení i fomentar la pràctica de l’esport en general, destacant especialment les qualitats del tennis taula.

jessimyd