El Club Tennis Taula Calella va participar a la iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Calella i la Creu Roja, «Els seus drets en joc» on es recollien joguines amb l’objectiu de cobrir les necessitats de tots aquells nens i nenes. Gràcies a les famílies per participar!