Escola del Club Tennis Taula Calella

Els entrenaments de l’Escola del CTTC són de dilluns a divendres.

Els horaris són de 17:15 a 19:15 de dilluns a dijous, i de 17:00 a 18:30 hores els divendres. La quota de 42€/mes permet venir cada dia, mentre que si només vols o pots venir un dia a la setmana, la quota serà de 25€/mes. Oferim flexibilitat d’horaris i de dies, tot i que el que recomanem és venir el major nombre de dies possible.

L’edat dels nens i nenes de l’escola va dels 5 als 18 anys. Pels més petits fem un període d’adaptació a l’inici.

Disposem del material necessari per a la pràctica de l’esport.

Full d’inscripció aquí

plaza     nuria     IMG_7057